Skip links

Main navigation

Ehdota sisältöä

Ehdota sisältöä

Sairaanhoitajapäivät 2020 – Sinua varten

Sairaanhoitajapäivien 2020 suunnittelu on käynnistynyt. Haluamme kuulla sinun ehdotuksesi ja toiveesi tapahtuman sisällöksi.

Sairaanhoitajapäivien 2020 ohjelma koskettaa laajasti sairaanhoitajien työtä iästä, kokemuksesta, työpaikasta ja erikoisalasta riippumatta. Toivomme ehdotuksia erityisesti seuraaviin kliinisen hoitotyön alueisiin: kivunhoito, lääkehoito, haavahoito, akuuttihoito, infektioiden hoitoa/aseptiikka, palliatiivinen/saattohoito, ikäihmisten hoito, päihde- ja mielenterveys. Lisäksi toivomme ehdotuksia aiheisiin: työhyvinvointi ja jaksaminen, sairaanhoitaja ja tulevaisuus sekä hoitotyön johtaminen.

Lähetä ehdotuksesi sairaanhoitajapäivien sisällöksi meille 30.9.2019 mennessä seuraavan linkin kautta >>


Toivomme ehdotuksia esityksiksi seuraavista aiheista:

1. Kliininen hoitotyö:

  • kivun hoito (esim. kivun synty, erilaiset kivut ja hoitomenetelmät, kivun kokemus, kivun merkitys potilaalla/läheisille, hoitajan rooli kivun hoidossa jne.)
  • lääkehoito (esim. erilaiset lääkehoidot ja niiden toteutus, lääkevirheet, lääkkeenjakelu ja sen laatu, lääkelaskut, lääkehoito-osaaminen, onnistunut osastofarmasia ja sen tuomat hyödyt)
  • haavahoito (esim. erilaiset haavat, haavahoidot, haavahoito-osaamisen merkitys)
  • akuuttihoito (esim. akuuttihoitotyön, ensihoidon, päivystyksen, valvontahoitotyön, tehohoitotyön ajankohtaisia aiheita)
  • palliatiivinen hoito/saattohoito
  • ikäihmisten hoito
  • päihde- ja mielenterveyshoito
  • infektiot / aseptiikka

2. Työhyvinvointi ja jaksaminen

3. Sairaanhoitaja ja tulevaisuus (esim. digitalisaatio, robotiikka, ammatin kehittäminen, työn kuvan muutokset, innovaatiot, sairaanhoitajapula)

4. Hoitotyön johtaminen (esim. miten epäonnistumisista on noustu, miten haasteelliset tilanteet on selätetty, miten johdetaan erilaisia yksiköitä/ ihmisiä, esimiestyön onnistumisen edellytykset, työntekijästä esimieheksi, esimies-alainen-suhde)

Mitä jos sairaanhoitajia ei olisi, mitä siitä seuraisi oman aiheesi kannalta potilaalle, läheisille ja yhteiskunnalle?

Toivomme, että ehdottamasi esitys syventää hoitotyön osaamista ja antaa kuulijalle uutta ajattelemisen aihetta hoitotyöhön, johtamistyöhön ja/tai opetustyöhön. Esityksesi keskittyy kliinisten aiheiden osalta konkreettisiin näyttöihin perustuviin tuloksiin ja/tai käytännön hoitotyön kehittämisen ja kehittämistulosten sekä innovaatioiden esittelyyn. Esityksesi voi olla myös eettinen ja/tai perhekeskeisen näkökulma edellä kuvattuihin aiheisiin tai kuvata hoitotyötä osaamisen varmistamisen ja merkityksen näkökulmasta.

Voit ehdottaa suullista esitystä, posteriesitystä tai jotain muuta esitystapaa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia myös erilaisista esitystavoista.


Kahvila Huippu – esittele työtäsi huippuosaajana tai kerro huippuhetkestäsi!

Esittele työtäsi huippuosaajana:
Juhlavuoden kunniaksi haluamme tuoda esille sairaanhoitajan työn monipuolisuutta. Sinä, joka työskentelet huippuosaajana sairaanhoitajana, kätilönä, ensihoitajana, terveydenhoitajana tai erikoistuneena sairaanhoitajana, asiantuntijahoitajana tai asiantuntijana, ehdota itseäsi kertomaan työstäsi muille. Kerro muille, miten olet päätynyt tehtävääsi ja millaista työsi on. Lähetämme tarkemmat ohjeet valituille esiintyjille.

Kerro urasi voimaa antaneesta tai puhuttelevasta huippuhetkestä:
Haluamme tuoda esiin sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan työn erilaisia voimaa antaneita uran huippuhetkiä. Sairaanhoitaja, alan opiskelija, hoitotyön esimies tai hoitotyön opettaja ehdota itseäsi kertomaan urasi huippuhetkestä hoitotyössä tai siihen liittyvässä työssä. Olet kokenut urasi aikana jonkin mieliinpainuvan hetken, jonka haluat jakaa muille Kahvila Huipussa. Lähetämme tarkemmat ohjeet valituille esiintyjille.

Lähetä ehdotuksesi sairaanhoitajapäivien ohjelmaksi meille 30.9.2019 mennessä seuraavan linkin kautta >>