Skip links

Main navigation

Ensiapua psyykkisesti oirehtivalle potilaalle

Ensiapua psyykkisesti oirehtivalle potilaalle

Yksi Sairaanhoitajapäivien Kahvila Huipun esiintyjistä on Kalle Ryhänen, Seinäjoen keskussairaalan pienessä yhteispäivystyksen psykiatrian Y-tiimissä työskentelevä 37-vuotias sairaanhoitaja. Yhteispäivystyksen psykiatrian tiimi on ollut toiminnassa vasta vajaan vuoden verran. Toimintaa kokeiltiin pilottina vuoden 2018 lopussa, ja maalis-huhtikuun vaihteessa 2019 toiminta alkoi vakinaisena. Yhteispäivystyksen psykiatrian yksikön perusidea on se, että kun ihminen hakeutuu päivystykseen psyykkisessä hädässä, hän saa apua heti. Sairaanhoitajavetoinen yksikkö on auki viikon jokaisena päivänä aamukahdeksasta iltakymmeneen. Lähetteitä ei tarvita. Jos sanoo luukulla, että ahdistaa, pääsee sairaanhoitajan vastaanotolle.

— Hoidontarpeen arviointia tehdään ja konsultaatioita annetaan yhteispäivystyksessä olevista potilaista, tiivistää Ryhänen työnsä yleisluonnetta.

Tärkeää on, että psyykkisesti oirehtiva ihminen saa heti apua ja jatkohoitosuunnitelman. Ryhänen kertoo, että toisinaan riittää, että ihminen pääsee purkamaan asioitaan sairaanhoitajalle. Hänelle voidaan myös varata muutama tukikäynti ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

— Usein ohjaamme potilaan psykiatrin poliklinikalle tai perusterveydenhuollon mielenterveysyksiköihin ja suositamme myös lähetteitä psykiatrian tehostetun avohoidon yksikköön.

Ryhäsen mukaan yllättävän moni saa apua jo siitä, kun tietää, että jatkosuunnitelma on tehty. Silloin jaksaa odottaa seuraavaa käyntiä. Myös se helpottaa potilaita, että he tietävät voivansa ottaa yhteyttä psykiatrian tehostetun avohoidon yksikköön, jos tulee hätä. Yhteispäivystyksen psykiatrian Y-tiimin toiminta perustuu asetukseen.

Toimialueen ylilääkäri Antero Lassilalla on ollut merkittävä rooli siinä, että tiimi on perustettu ja että se on toiminnassa. Myös päivystyspoliklinikan hoitajat ottavat yksikköön yhteyttä esimerkiksi silloin, jos potilas on tullut hoitoon somaattisen vaivansa kanssa, mutta taustalla näyttääkin olevan psyykkistä ongelmaa.

— Silloin me lähdemme juttelemaan potilaan kanssa, selittää Ryhänen.

Yhteispäivystyksen psykiatrian yksikkö eli Y-tiimi toimii Seinäjoen keskussairaalassa yhteispäivystyksen yhteydessä. Yksikkö on sairaanhoitajavetoinen, mutta sairaanhoitajat voivat konsultoida psykiatrian päivystävää lääkäriä tarvittaessa. Seinäjoella työskentelee myös alueellinen ensihoitaja. Tätä toimintaa on ollut vuodesta 2018 alkaen. Hän tekee työtään yksin ja pyytää hätäkeskuksen määrittämille (D785) kiireettömille mielenterveyshälytyksille mukaan Y-tiimin sairaanhoitajan. Tämä yhteistyö alkoi kesäkuussa 2019. Ryhänen on ollut mukana näillä keikoilla kymmenisen kertaa. Yhteensä lähtöjä on ollut vuoden loppuun mennessä 60 kpl. Hoitokäynnit vaihtelevat laidasta laitaan. Vain yksi on varmaa: edessä on aina ainutlaatuinen tilanne.

— Ammattitaito on äärimmäisellä koetuksella joka ikinen kerta. Hyvä puoli on se, että joka kerta oppii uutta.

Ryhänen kertoo, että useimmiten yhteydenoton tekee omainen, jolla on suuri huoli läheisestään. Taustalla on usein potilaan itsetuhoisia ajatuksia tai niin suuri ahdistus, ettei ihminen koe sen kanssa pärjäävänsä. Eräällä alueellisen ensihoitajan kanssa tehdyllä keikalla Ryhänen kohtasi hypomaanisen potilaan.

— Tällainen potilas on yleensä sairaudentunnoton ja hyvin harvoin halukas suostumaan hoitoon.

Ryhänen kertoo äärimmäisen vaativasta tilanteesta, jossa oli tärkeää saada potilas päivystykseen ja kaikki osapuolet pysymään kohtuullisen hyvällä mielellä ja rauhallisina.

— Jotta tällainen tilanne saadaan maaliin, vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja kovaa ammattitaitoa sekä ensihoitajalta että psykiatriselta sairaanhoitajalta.

Kyseisellä keikalla se Ryhäsen mukaan onnistui.Tehtäviä tulee satunnaisesti myös asumiskuntoutusyksiköistä ja lastensuojelun yksiköistä. Hoidontarpeen arviointien sekä konsultaatioiden määrä on kasvamassa, koska tieto yksikön olemassaolosta on mennyt perille. Yhteistyö päivystyspoliklinikan kanssa toimii hyvin ja he ovat oppineet ohjaamaan potilaita Y-tiimille. Kalle Ryhänen pitää työtään erittäin mielenkiintoisena. Hän kertoo työnsä olevan vaativaa, välillä äärimmäisen haastavaakin. Konsultoijan rooli on ollut Ryhäselle iso, mutta mielekäs haaste.

— Ilolla olen ottanut haasteen vastaan, hän sanoo.

Ryhänen kiittää työnantajaansa mahdollisuudesta ja siitä, että kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet ovat olleet erinomaisia.

Teksti Eva Agge Kuva Kalle Ryhäsen kotialbumi

Kahvila Huippu, näyttelyalue 24.9.2020

Kallen uratarinasta kuulet lisää klo 14.00