Skip links

Main navigation

Ihmisen parhaaksi -palkinto 2020

Ihmisen parhaaksi -palkinto 2020

Väestön hyvinvoinnin edistäjä palkitaan

Korostaakseen hoitotyön merkitystä Sairaanhoitajaliitto jakaa Ihmisen parhaaksi -nimisen palkinnon vuosittain Sairaanhoitajapäivillä.
Palkinto on suuruudeltaan 5000 €, sen lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Fioca Oy.

Ehdota Ihmisen parhaaksi -palkinnon saajaa

Katsele ympärillesi ja mieti löytyykö sinun kollegoidesi joukosta henkilö tai työryhmä, joka mielestäsi on edistänyt hoitotyötä ja väestön hyvinvointia sekä terveyttä ja ansaitsisi tulla muistetuksi Ihmisen parhaaksi -palkinnolla. Katso tarkemmat kriteerit täältä. Palkinto luovutetaan Sairaanhoitajapäivillä 25.3.2020. Ehdotuksia voi jättää 31.12.2019 saakka. Huomioithan, että raati arvioi ehdotukset vain perustelujen perusteella, joten niihin kannattaa panostaa.

Ehdota palkinnon saajaa

  • Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Vuoden 2019 Ihmisen parhaaksi -palkinnon voitti Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Ihmisen parhaaksi -palkinto ensihoidon työn uudistamiselle
Tiedote. Julkaistu: 21.03.2019, 09:30
Suomen sairaanhoitajaliitto

Vuosittain jaettava Ihmisen parhaaksi -palkinto annetaan tänä vuonna Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelulle, joka on luonut uusia malleja saattopotilaiden ensihoitoon ja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Lisäksi on kehitetty yhden henkilön ensihoitoyksikkö, joka hoitaa kiireettömiä ensihoidon tehtäviä. Palkinnon arvo on 5000 euroa, ja sen lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca. Palkinto jaettiin Sairaanhoitajapäivillä Messukeskuksessa Helsingissä torstaina 21.3.
Ensihoidon uudet toimintatavat ovat edistäneet väestön hyvinvointia ja terveyttä koko Pohjois-Karjalan alueella sekä lisänneet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä.

Raati löysi Pohjois-Karjalan tekemästä kehitystyöstä paljon hyvää. Uudistuksissa on lähdetty potilaasta eikä organisaation rakenteesta. Lisäksi kehittämisessä on ylitetty ennakkoluulottomasti eri yksikköjen välisiä raja-aitoja. Toiminta on kustannustehokasta sekä palvelun tarjoajan että yksittäisen ihmisen kannalta, ja olemassa olevia resursseja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Myös asennemuutos ja siihen liittyvä koulutus ovat olleet uudistuksessa tärkeässä roolissa, raati toteaa.

– Yhteiskunta ei selviä hoidon riittävyydestä ja kustannuksista ilman yhteen hiileen puhaltamista. Ensihoito on monipuolistunut, uusia taitoja ja työvälineitä pitää oppia koko ajan. Kehitystyö lähti tarpeesta yksinkertaistaa hoitopolkua, etenkin kun välimatkat ovat pitkiä. Tästä hyötyvät sekä potilas että työntekijät. Myös resursseja säästyy, kun ambulanssit eivät ajele turhaan, vaan potilas hoidetaan kotona. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen kohtaaminen, painottaa vastaava ensihoidon kenttäjohtaja Kari Törrönen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.
Pohjois-Karjalan ensihoidon tekemässä kehitystyössä on ollut kolme osa-aluetta: saattohoito, yhteistyö kotihoidon kanssa sekä yhden hoitajan yksikön perustaminen.

Ensihoito osaksi saattohoitopotilaan hoitoketjua
Ensihoitaja on koulutettu pitämään ihminen hengissä kaikissa olosuhteissa. Saattohoitopotilaiden kohdalla pääpaino on kuitenkin potilaan olon helpottamisessa ja omaisten kuuntelussa. Pohjois-Karjalassa ensihoitoon on luotu uudenlainen saattohoidon protokolla, joka myös muuttaa käsitystä ensihoidosta. Mallin jalkautus on vaatinut henkilöstön koulutusta ja työntekijöiden asennemuutosta.
Moni saattohoitopotilas haluaa olla kotona ja kuolla kotiin. Uudella toimintatavalla ensihoito pystyy osaltaan tukemaan potilaan omaa tahtoa ja mahdollistaa arvokkaan ja ihmisarvoisen kuoleman. Tämä edellyttää sitä, että ensihoidolla on tiedossa oman toiminta-alueensa saattohoitopotilaat, ja tieto on helposti löydettävissä.

– Omaiset uskaltavat ottaa potilaat kotiin, kun tietävät, että tuki on puhelimen päässä. Pohjois-Karjalan alueella on nyt noin 200 saattohoitopotilasta, joita on aiemmin edestakaisin ajeltu päivystykseen. Viime vuonna meillä ollut yhtään kuljetusta saattohoitopotilaalle päivystykseen, Törrönen mainitsee.
Ensihoito tukee kotihoidon työtä
Väestö vanhenee ja avohoidon palvelut lisääntyvät. Monilla paikkakunnilla ensihoito on ainoa terveydenhuollon yksikkö, joka on tavoitettavissa 24/7. Ilta-ja viikonloppupäivystys on usein kymmenien, jopa satojen kilometrien päässä. Toisaalta hätäkeskuksesta tulee ensihoidon yksikölle vähemmän ensihoidon tehtäviä kuin isommissa kaupungeissa. Kehittämistyön tavoitteena on että, asiakas kokee kotona asumisen turvalliseksi vuorokauden ympäri.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoito on kehittänyt toimintamuotoja, jotka tukevat kotona asumista. Ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöllä pyritään turvaamaan asiakkaan kotona pärjäämistä ja turvallisuutta, vähentämään turhia päivystyskäyntejä sekä tukemaan kotihoidon henkilökuntaa. Ambulansseilla tuodaan kotiin palveluita silloin, kun kiireellisiä ensihoidon tehtäviä ei ole. Tällaisia ovat esimerkiksi turvapuhelin- ja saattohoitotehtävät.

– Malli toimii siellä, missä on haja-asutusta. Ensihoidon tehtävät vähenevät sitä mukaa, kun ihmiset vähenevät, joten on järkevää samalla auttaa myös kotihoidon asiakkaita, Törrönen selittää.

Resurssitehokas yhden hoitajan yksikkö
Tulevaisuudessa ensihoitopalvelu joutuu ottamaan vastuulleen yhä enemmän tehtäviä, jotka eivät ole sille perinteisesti kuuluneet. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämä yhden hengen ensihoidon yksikkö hoitaa Hätäkeskuksen riskiarvioluokituksen mukaisia D-tehtäviä. Nämä ovat kiireettömiä, kahden tunnin sisällä tavoitettavia asiakkaita. Yksikkö voi tehdä tutkimuksia ja konsultoida lääkäriä sekä aloittaa tarpeellisen hoidon potilaan kotona, ilman että potilas kuljetetaan päivystykseen. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa. Lisäksi asiakas kokee kotona asumisen turvallisemmaksi.
Ihmisen parhaaksi -palkintoraadissa olivat tänä vuonna johtaja Taru Koivisto (STM), kansanedustaja ja Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, päätoimittaja Eva Agge (Sairaanhoitaja-lehti) puheenjohtaja Nina Hahtela ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Parmanen (Suomen sairaanhoitajaliitto) sekä tiedottaja Riikka Luomanpää (Messukeskus Helsinki).

Lisätiedot:
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, vastaava ensihoidon kenttäjohtaja Kari Törrönen, 040 520 8555, kari.torronen@pkpelastuslaitos.fi
Sairaanhoitajaliitto, puheenjohtaja Nina Hahtela, 050 324 1955, nina.hahtela@sairaanhoitajat.fi

Suomen sairaanhoitajaliitto ry on merkittävä terveydenhuollon vaikuttaja sairaanhoitajia koskevissa asioissa. Tehtävänämme on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea je edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Sairaanhoitajaliittoon kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista. Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

Sairaanhoitajaliiton konserniin kuuluu myös koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy.

www.sairaanhoitajat.fi