Skip links

Main navigation

Digihankkeet

Digihankkeet

Virtuaalilääkettä lapsille – pelejä Uuden lastensairaalan pikku potilaille, Anitta Pankkonen, Jemina Pölkki, Olli-Pekka Saarenkylä, Metropolia amk (20 min)
Sairaanhoitajan työ osana digitalisaatiota, Laura Suojanen, kehittämispäällikkö, ETM, sh AMK, Lean-valmentaja, HUS (20 min)
Digi syöpäpotilaan tukena, Taina Häkkinen, neuvontapalveluiden päällikkö, Suomen syöpäyhdistys (20 min)

Syöpä ja digitaalisuus? Tieto, tukea ja toivoa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.
Syöpään sairastuneiden tapausmäärät kasvavat voimakkaasti, kun väestö ikääntyy. On arvioitu, että vuonna 2030 todetaan noin 11 000 syöpää enemmän kuin vuonna 2013. Tapausmäärien kasvu merkitsee sitä, että syöpä vaatii yhä suuremman osan terveydenhuollon voimavaroista. Ennusteita syövän ilmaantuvuuden muutoksista tarvitaan, kun suunnitellaan hoitoon tarvittavien sairaalapaikkojen, laitteiden ja henkilökunnan määrää.
Digitaalisuuden hyödyntäminen syöpään sairastuneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on tulevaisuudessa entistä yleisempää. Digitalisaatio avaa aivan uusia mahdollisuuksia hoitotyössä.
Jotta syöpään sairastuneiden hyvinvoinnista parantuneista ennusteista ja hyvistä hoitotuloksista huolimatta pystytään jatkossakin pitämään huolta, on tärkeää saada palvelut vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknologisten sovellusten hyödyntäminen ja rohkea käyttöön ottaminen syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten tukemisessa, tiedon antamisessa ja toivon ylläpitämisessä on nähty Syöpäjärjestöissä tärkeäksi.
Sairaanhoitajan ja digitaalisuuden hyödyntäminen syöpäpotilaiden ja heidän läheisten tukemisessa vaativat sairaanhoitajilta uudenlaista osaamisen vahvistamista, teknologisten valmiuksien lisäämistä, mutta ennen kaikkea asenteen ja ymmärryksen, jota usein siteerataan Aleksis Kiven näytelmästä Nummisuutarit ”niin muuttuu maailman, Eskoni.”

Esityksen aika

24.9.2020 12:00

Lataa PDF