Skip links

Main navigation

Esimiestyö ja johtaminen/luentosarja 3

Esimiestyö ja johtaminen/luentosarja 3

15.15-16.00 Miten hyödynnät tietoa, mitä oma osasto tuottaa?
Miten yksikköön saapuva uusi esimies ottaa tietotulvan haltuun kehittääkseen yksikön toimintaa ja osaamista? Mikä on olennaista tiedolla johtamisessa? Entä mikä merkitys on kokemusperäisellä tiedolla? Ja mitä ihmettä tunteilla ja erityisesti huumorilla on tekemistä asian kanssa?
Susanna Lisma, TtM, osastonhoitaja, työyhteisökoutsi, PSHP naistentaudit leikkausosasto

16.00-16.30 Osatyökykyisyys – uhka vai mahdollisuus?
Luennolla saat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Mihin työntekijän kannattaa varautua, jos joudutaan miettimään työkuvioita ihan uudestaan terveyden takia? Miten itse voi edistää omia asioita työkykyprosessin aikana ja miksi on tärkeää olla itse aktiivinen? Miten esimies voi tukea työntekijää prosessissa? Mitkä on vaikeita kohtia työntekijälle, jotka vaatii erityistä huomiota myös työnantajalta? Ammatti-identiteetin uudelleen rakentaminen – miten?
Anu Nyman, osastonhoitaja, Sydänasema Meilahti, Peijas ja Jorvi, HUS
Mikko Weckström, sairaanhoitaja AMK, HUS

Esityksen aika

21.3.2019 15:15

Lataa PDF