Skip links

Main navigation

Esimiestyö ja johtaminen/luentosarja 4

Esimiestyö ja johtaminen/luentosarja 4

Tiedätkö, mikä sinua motivoi? Suorituskykyä ja menestystä motivaation avulla
Miten yksilöllisyydet huomioidaan johtamisessa? Miten ihmisiä johdetaan mielekkäästi kohti haluttuja tavoitteita? Mikä minua ja johdettaviani todella ajaa eteenpäin – työssä ja elämässä?
Työelämässä korostuvat entisestään itsensä johtamisen taidot, vahvat vuorovaikutus- ja vaikuttamisen taidot sekä luova ongelmanratkaisukyky.
Motivaatioiden tuntemus tukee itsensä ja muiden johtamista, vahvistaa tiimissä luottamusta, opettaa hyödyntämään erilaisuutta, ehkäisee ristiriitoja ja auttaa työyhteisöä niiden ratkaisemisessa. Työn merkityksellisyys löytyy omien motiivien pohjalta, jolloin työtyytyväisyys paranee.
Shani Livson, valmentaja, HM, Ba Personnel

Esityksen aika

22.3.2019 08:30

Lataa PDF