Skip links

Main navigation

Esimiestyö ja johtaminen/luentosarja 6

Esimiestyö ja johtaminen/luentosarja 6

Tuleeko turpaan? Väkivallan uhkaa hallittava
Väkivallan uhkatilanteet ja niistä aiheutuneet tapaturmat ovat tuplaantuneet sote-alalla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Miksi väkivallan uhka ei ole hallinnassa työpaikoilla? Mitä tilanteelle voitaisiin yksiköissä tehdä? Luennolla kurkistetaan väkivallan uhan hallintaan liittyvän tutkimukseni tuloksiin, mutta ravistellaan myös työntekijöitä ja työnantajaa pohtimaan omaa osuuttaan väkivallan uhan hallinnassa. Mitä ovat lainsäädännön asettamat velvoitteet väkivallan uhan hallintaan liittyen, niihinkin pureudutaan.
Johanna Pulkkinen, TtM, väitöskirjatutkija, Turun Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos

Esityksen aika

22.3.2019 14:00

Lataa PDF