Skip links

Main navigation

Geriatrinen potilas päivystyksessä

Geriatrinen potilas päivystyksessä

Jonna Laine, sairaanhoitaja YAMK (klias), tohtorikoulutettava, Turun yliopisto (60 min)
Monisairaan geriatrisen potilaan hakeutuminen päivystysvastaanotolle on aina riski jo valmiiksi heikentyneelle toimintakyvylle. Iäkkään moninaiset ongelmat ja mahdollisesti hyvinkin epämääräiset oireet vaikeuttavat oikean diagnoosin tekemistä kiireisellä päivystyspoliklinikalla.

Akuutisti sairastunut iäkäs potilas tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti; fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset ongelmat tulee selvittää ennen hoitopäätöksen tekemistä. Näin voidaan tukea geriatrisen potilaan kotona selviytymistä, välttää ”turhat” sairaalajaksot sekä toistuvat päivystysvastaanotolla käynnit.

Esityksen aika

24.9.2020 13:30

Lataa PDF

Sitemap