Skip links

Main navigation

Hoitotyön laatu kansallisesti näkyviin – hoitotyösensitiivisten laatuindikaattoreiden määrittely ja kehittäminen

Hoitotyön laatu kansallisesti näkyviin – hoitotyösensitiivisten laatuindikaattoreiden määrittely ja kehittäminen

Kristiina Junttila, dosentti, johtava ylihoitaja, NRC, HUS (60 min)
Suomesta puuttuu kansallinen hoitotyön laadun seuranta- ja vertailumahdollisuus. Tällä hetkellä hoitotyöhön liittyvää yhtenäistä tietoa on saatavissa vain RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmän ja opiskelijaohjauksen laatumittarin (CLES) tuottamista tiedoista. Yliopistosairaaloiden hoitotyön kehittäjät käynnistivät syksyllä 2016 hallintoylihoitajilta saadun tehtäväksi annon pohjalta yhteistyön hoitotyösensitiivisten tulosten (”Nursing-sensitive outcomes”) kansalliseksi kokoamiseksi.

Tavoitteeksi asetettiin
1) saada seurantaan tunnusluvut, jotka ovat keskeisiä kansainvälisissä akkreditoinneissa (magneettisairaalastatus, JCI-akkreditointi) sekä
2) huomioida yhteisessä tunnuslukutuotannossa kansainväliset määrittelyt hoitotyön kansainvälisen vertailun mahdollistamiseksi.

Sittemmin Hoitotyösensitiivinen laatu on saatu mukaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoimaan Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit –hankkeeseen.
Hoitotyön laatuun liittyvän kehittämistyön lopullisena pyrkimyksenä on hoitotyön tiedolla johtamisen tuki kuvaamalla hoitotyön osuus potilasturvallisuuden toteutumisessa ja hoidon tuloksissa ja tekemällä hoitotyön vertaisarviointi ja hyvin käytänteiden jakaminen mahdolliseksi. Lisäksi pyrkimyksenä on tunnistaa hoitotyön laadun poikkeamat tutkimuksen, koulutuksen ja perehdytyksen tueksi.
Esityksessä tarkastellaan kehittämistyön taustoja, vaiheita ja nykytilaa.

 

Esityksen aika

24.9.2020 14:30

Lataa PDF