Skip links

Main navigation

Ikäihminen soten pyörityksessä

Ikäihminen soten pyörityksessä

Päivi Laitinen, TtM, Sosteri (30 min)
Iäkkään ihmisen saapuminen päivystykseen ja mahdollisimman viiveetön siirtyminen geriatriselle osastolle. Tässä oleellista on työtehtävien systemaattinen suunnittelu niin, että akuutisti tarvittava hoito tulee nopeasti ja sen jälkeen potilaan hoitoa voidaan suunnitella ja toteuttaa ennakoiden voinnissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia sekä turvata tulevaa kotiutusta.

Siirtyminen osastolle tapahtuu hallitusti, joka tarkoittaa sitä, että potilaan lääkehoito on selvitetty ja toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset on huomioitu.Osastolla voidaan jatkaa siitä, mihin päivystyksessä jäätiin. Ei siis tehdä turhaa työtä ja potilaan kuntoutuminen voidaan aloittaa viiveettä. Osastolla edelleen kartoitetaan potilaan hoidossa mahdollisesti ilmeneviä riskejä ja erityisesti lääkehoidon sopivuuteen kiinnitetään huomiota moniammatillisesti. Kotiutumisen suunnittelu on periaatteessa alkanut jo päivystyksessä, mutta osastolla kotiutushoitaja tarkistaa alustavan suunnitelman ja sopii potilaan, omaisen ja kotihoidon kanssa kotiutuspäivän, jolloin kotiin on pystytty järjestämään tarvittavat apuvälineet yms. Kotihoidossa jatkuu kuntoutus suunnitelman mukaisesti moniammatillisessa yhteistyössä. Uusille kotihoidon asiakkaille järjestetään aktivoiva kotikuntoutusjakso, jonka tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toimissa, jolloin kotihoidon palveluja ei jatkossa enää tarvita.Erittäin tärkeässä roolissa tässä prosessissa on kirjaaminen kaikissa hoidon vaiheissa. Kirjaamiseen haasteen tuovat erilaiset kirjausalustat ja kotihoidon mobiilikirjaaminen. Tässä kehittämistyössä on systemaattisesti kartoitettu prosessissa havaittuja riskitekijöitä niin potilaiden, heidän omaisten, kuin myös hoitajien, lääkäreiden ja johtamisenkin näkökulmasta. Kehittämistoiminta on edennyt meillä hyvin, mutta haasteita on edelleen olemassa. 

Esityksen aika

24.9.2020 15:00

Lataa PDF