Skip links

Main navigation

Kliininen hoitotyö ja osaaminen/luentosarja 5

Kliininen hoitotyö ja osaaminen/luentosarja 5

Verikaasuanalyysi
Otetaanko teidän yksikössä laskimo- tai valtimoverinäytteitä? Miten niitä tulkitaan vai tulkitseeko vain lääkäri? Miten me hoitajina pystytään hyödyntämään valtimoverinäytteistä saatavaa tietoa? Tule harjoittelemaan verikaasuanalyysin tulkintaa potilasesimerkkien avulla!
Jukka Kettunen, ensihoidon lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Esityksen aika

22.3.2019 12:15

Lataa PDF