Skip links

Main navigation

Kollektiivinen mieli työyhteisössä tukee sairaanhoitajan työhyvinvointia

Kollektiivinen mieli työyhteisössä tukee sairaanhoitajan työhyvinvointia

Marika Arbelius-Iltanen, sairaanhoitaja YAMK, HTM, asiantuntijahoitaja,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tehhoidon vastuualue, TA 7 (60 min)
Kollektiivinen mieli (collective mind) tarkoittaa sairaanhoitajien näkökulmasta työyhteisön tasa-arvoista ja vastavuoroista yhteistoimintaa huipputasolla. Kollektiivisella mielellä on yhteys työhyvinvointiin ja se näkyy työyhteisössä sairaanhoitajien osallistumisena, vastavuoroisuutena sekä koettuna tunnelmana.

Puheenvuorossa pyritään sekä avaamaan kollektiivisen mielen käsitettä että pohtimaan merkitystä erityisesti sairaanhoitajan työssä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kollektiivinen mieli sairaanhoitajan on huippuunsa hiottu me-henki, jonka avulla jokainen työyhteisön jäsen ja hänen tarkat huomionsa, osaamisensa sekä asiantuntijuutensa ovat kokonaisuudelle olennaisia. Keskustelu kollektiivisesta mielestä auttaa sairaanhoitajia ja heidän esimiehiään ymmärtämään entistä laajemmin, mitä työyhteisön kehittyminen ja menestyminen edellyttävät.

Esityksen aika

25.9.2020 13:30

Lataa PDF