Skip links

Main navigation

Lääkehoito

Lääkehoito

Lääkehoito klo 9.30-11.00, yht. 3 lääkehoidon luentoa
Päivystyspoliklinikalle tulevien potilaiden kotilääkitystietojen ajantasaistaminen, mutta miten?
Anne Pihl, Ylihoitaja KSSHP päivystysalue, TtM, TtT-koulutettava Itä-Suomen yliopisto (30 min)
Lääkehoidon osaamisen kehittäminen sekä vaikuttavuuden mittaaminen,
Mari Seppänen, TtM, sairaanhoitaja AMK, tohtorikoulutettava (30 min)

Päivystyspoliklinikalle tulevien potilaiden kotilääkitystietojen ajantasaistaminen, mutta miten?
Anne Pihl, Ylihoitaja KSSHP päivystysalue, TtM, TtT-koulutettava Itä-Suomen yliopisto (30 min)
Potilaiden lääkitystietojen ajantasaistaminen on terveydenhuollon organisaatioille moniulotteinen haaste. Puutteelliset lääkitystiedot voivat seurata potilasta koko sairaalahoidon ajan ja olla näin myötävaikuttamassa kohonneisiin hoidon kustannuksiin ja potilashoidon laatuun. Systemaattisesti, moniammatillisesti ja oikea-aikaisesti toteutettava lääkitystietojen ajantasaistaminen hillitsee kustannusten kasvua ja parantaa hoidon laatua. Järkevän lääkehoidon toteutumisen keskeisenä esteenä pidetään sitä, ettei terveydenhuollossa ole tietoa potilaan ajantasaisesta lääkityksestä. Potilaan mukana kulkevalla lääkityslistalla voidaan edistää lääkitystietojen ajantasaisuutta siirtymätilanteissa ja siten pienentää lääkityspoikkeamariskiä. Potilaan lääkehoidon onnistumisen perusta on, että oikea lääkitys ja sen käyttötarkoitus ovat selvillä sekä potilaalle, että häntä hoitaville tahoille.

Lääkehoidon osaamisen kehittäminen sekä vaikuttavuuden mittaaminen,
Mari Seppänen, TtM, sairaanhoitaja AMK, tohtorikoulutettava (30 min)
Yksi Vammaistyön käsikirjan kirjoittajista (ilmestyy 4/2020).
Miten organisaatiossa pystytään selvittämään mitä lääkehoidossa tulee osata ja millaista osaamista tulee kehittää? Millaisia haasteita tutkimusten mukaan lääkehoidon osaamisessa eri organisaatioissa on? Mitä asioita on otettava huomioon, kun suunnitellaan osaamiseen liittyvää lääkehoidon kehittämistä? Osaammeko huomioida tarpeeksi lääkehoidon vaikuttavuutta arjessa? Voimmeko mitata sitä jotenkin? Tule kuulemaan kokemuksia erilaisista menetelmistä/työkaluista, joilla voimme lisätä tietämystä ja ymmärrystä näistä asioi

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen – Case: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen,
Suvi Honkaniemi, Farmaseutti, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (30 min)
Jopa puolet potilasturvallisuutta uhkaavista poikkeamista liittyy lääkehoitoon. On tärkeää tunnistaa lääkitysturvallisuutta uhkaavat riskikohdat ja parantaa suojauksia, joilla voidaan estää poikkeamia tapahtumasta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa tehdään aktiivista työtä potilasturvallisuuden ja lääkitysturvallisuuden eteen.

Esityksen aika

25.9.2020 09:30

Lataa PDF