Skip links

Main navigation

Lasten oikeudet terveydenhuollossa

Lasten oikeudet terveydenhuollossa

Esityksissä keskitytään lasten oikeuteen tuulla kuulluksi ja lasten itsemääräämisoikeuteen. Lapsen itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa mutta kuitenkin huolehtia hänen turvallisuudestaan.

1. Lapsen näkemyksen huomioiminen iän ja kehitystason mukaan
Johanna Olli, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
2. Lasten tiedonsaannin ja päätöksenteon tukeminen hoitotyössä
Tiina Marttila, TtM, HUS
3. Pakkokeinojen käyttö lasten somaattisessa hoitotyössä
Oili Papinaho, TtM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto

Puheenjohtaja Johanna Olli

 

Esityksen aika

24.3.2017 08:30

Lataa PDF