Skip links

Main navigation

Miten tukea ikäihmistä omannäköisen elämän toteuttamisessa arjessa?

Miten tukea ikäihmistä omannäköisen elämän toteuttamisessa arjessa?

Sari Ahonen, hoitotyön ja filosofian opettaja, VTM, HuK, sairaanhoitaja YAMK,
ja Anja Karvonen-Kälkäjä, OTT, VT, vanhuusoikeuden asiantuntija (60 min)
Esityksen tavoite, tarkoitus ja sisältö:
Miten nähdä ihminen diagnoosin takana ja mahdollistaa ikäihmiselle mahdollisimman omannäköinen elämä. Mitä laki sanoo itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta? Mikä on ammattilaisen valtuudet ja vaikutusmahdollisuudet näissä kysymyksissä?
Tavoitteena antaa suuntaviivoja ja käytännön työkaluja itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistamiseen ikäihmisten hoidossa. Mitä työkaluja hoitohenkilöstö voi käyttää apuna yksilöllisen hoidon suunnittelussa? Mikä on omaisten rooli ja rajat.

Oikeudellisen ennakoinnin merkitys ikäihmisten hoidossa?
Mitä tarkoittaa oikeudellinen ennakointi?
Millainen painoarvo sillä on hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Onko henkilöstö velvollinen toteuttamaan yksilön toiveita ja tarpeita?

Mitä esteitä itsemääräämisoikeuden toteuttamiselle on käytännön tilanteissa?
Työkirja- mallin esittely
Ongelmanratkaisuharjoitukset antavat käytännöllistä tietoa ja ratkaisuehdotuksia arjessa esiin tuleviin kiperiin kysymyksiin kuten

Kuinka usein pitää käydä suihkussa ja kuka siitä päättää?
Saako lääkkeet piilottaa ruokaan?
Saako vanhuksen sitoa tuoliin?
Loukkaako hygieniahaalari ihmisarvoa?

Itsemääräämisoikeuteen liittyy olennaisesti suojeluperiaate. Ratkaisua tehdessäsi sinun tulee tehdä punnintaa itsemääräämisoikeuden ja suojelun välillä. Mitä esteitä itsemääräämisoikeuden toteuttamiselle on käytännön tilanteissa?
Luento antaa tietopohjan lisäksi ratkaisuehdotuksia, miten hoitotyössä voidaan turvata asiakkaan osallisuus ja milloin saa toimia asiakkaan tahdon vastaisesti.
Kaikki käsiteltävät teemat liittyvät itsemääräämisoikeuteen, oikeudenmukaisuuteen ja hoidon arvoperustaan. Tarkoituksena on tarkastella moniulotteisesti oikeudellisia, eettisiä ja käytännöllisiä ongelmia ja etsiä ratkaisuja, jotka ovat perusteltavissa juridisesti sekä hoidollisesti.

 

Esityksen aika

24.9.2020 13:30

Lataa PDF