Skip links

Main navigation

Muistiviuhka-työkalu ohjaus- ja neuvontatyön tueksi

Muistiviuhka-työkalu ohjaus- ja neuvontatyön tueksi

Outi Ronkainen, Muistiliitto (30 min)
Saamme Muistiliittoon yhteydenottoja, joiden mukaan muistisairaat ja heidän läheisensä jäävät usein oikea-aikaisen tiedon ja tukien ulkopuolelle.
Olemme halunneet vastata tähän palautteeseen materiaalilla, jossa on tiivistettynä muistisairaalle ihmiselle tarkoitetut oleelliset Kelan etuudet, kunnalliset palvelut, sekä oikeudelliseen ennakointiin ja vertaistukeen liittyvät asiat. Materiaali on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten parissa ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille. Materiaalin on tarkoitus helpottaa ketä tahansa asiakastyötä tekevää henkilöä ohjaamaan muistisairas ihminen ja/tai läheinen oikean tuen ja avun piiriin sekä helpottaa hakuprosessia; ammattilaisen ei tarvitse olla erityistä muistiosaamista omaava (muistihoitaja, muistikoordinaattori) henkilö.

Muistiviuhkan kehittämisestä on vastanneet Arjen Asiamies- ja Minun valintani -hankkeiden työntekijät. Materiaalin pilotointiin ovat osallistuneet muistisairaiden ja läheisten parissa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät ammattilaiset ja materiaalia on muokattu heidän kommenttien pohjalta. Koekäyttö on alkanut kesällä ja jatkunut lokakuulle. Materiaali valmistui marraskuussa 2019.
Nyt materiaalin on tarkoitus levitä mahdollisimman laajaan käyttöön ja auttaa muistisairaita ja läheisiä saamaan tarvitsemansa apu ja tuki oikea-aikaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Materiaalin pohjana on lait ja asetukset sekä käytännöt, jotka ovat olleet voimassa vuonna 2019. Tulevaisuudessa Muistiviuhkan sisältöä tullaan päivittämään tarpeen mukaan.

Esityksen aika

24.9.2020 14:30

Lataa PDF