Skip links

Main navigation

Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen/luentosarja 3

Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen/luentosarja 3

15.15-16.00  HUS Taitava hoitaja –koulutus osana ammattiurakehitystä ja tukemassa näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
HUS Taitava hoitaja –koulutus antaa eväitä hoitotyöntekijälle oman ammatillisuuden kehittymiseen ja näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseen omassa yksikössä. Taitava hoitajat ovat vahvasti mukana yksikkönsä hoitotyön kehittämisessä näyttöön perustuen, jotta voimme tarjota potilaalle entistä laadukkaampaa, turvallisempaa ja vaikuttavampaa hoitoa.
Terhi Lemetti, Hoitotyön kliininen asiantuntija, sh, TtM, HUS, HYKS Tulehduskeskus
16.00-16.30 Digitaaliset oppimismenetelmät lääkehoidon osaamisen tukena
Luento käsittelee erilaisten digitaalisten oppimismenetelmien ja virtuaalipelien käyttöä lääkehoidon oppimismenetelmänä. Tulevaisuudessa niiden osuus lisääntyy niin perus sairaanhoitajan koulutuksessa kuin ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Digitaalisten menetelmien käyttöön liittyy erilaisia haasteita, joihin tulevaisuudessa on hyvä kiinnittää huomiota.
Tiia Saastamoinen, sairaanhoitaja AMK, TtM, hoitotyön lehtori, Metropolia

Esityksen aika

21.3.2019 15:15

Lataa PDF