Skip links

Main navigation

Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen/luentosarja 6

Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen/luentosarja 6

Lasten vastuualueen esitietolomakkeen sähköistäminen
Miten hyödynnät hoitosuositusta arjessa?
Näyttöön perustuvasta toiminnasta puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta mistä tulisi lähteä liikkeelle. Pitääkö kerralla muuttaa kaikkea vai riittääkö, että mennään askel kerrallaan. Tule kuuntelemaan ja haastamaan kanssamme, miten hoitotyönsuositukset voidaan viedä käytännön hoitotyöhön. Kuka onkaan lopulta paras hyötyjä?
Mailis Mäkelä, TtT, osastonhoitaja, PPSHP OYS
Seija Miettinen, TtM, ylihoitaja, PPSHP OYS
Lasten ja nuorten poliklinikan toiminnan kehittäminen näyttöön perustuen
Esimerkkeinä astman omahoidon ohjausmallin ja päihdeintervention jalkauttaminen
Virpi Varjokumpu, osastonhoitaja, Turun hyvinvointitoimiala, Lasten ja nuorten poliklinikka

Esityksen aika

22.3.2019 14:00

Lataa PDF