Skip links

Main navigation

Kun yksi sairastuu, monen elämä muuttuu – Läheisten ja perheen huomioiminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

Kun yksi sairastuu, monen elämä muuttuu – Läheisten ja perheen huomioiminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

Omaiskokemusasiantuntija ja Suvi Saarinen, sairaanhoitaja YAMK, FinFami ry, Toivosta turvaa hankevastaava, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry (30 min)
Sairastuneen henkilön perheen huomioiminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa on tärkeää. Se tukee yksilön toipumista, kannattelee koko perhettä ja voi katkaista ongelmien siirtymisen seuraavalle sukupolvelle.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden Toivosta Turvaa –yhteistyöhankkeessa on kehitetty perhekeskeistä työotetta tukeva osallisuuden malli. Nostamme esityksessä esille miten mallin avulla perheiden osallisuus omaan arkeen ja hyvinvointiin vahvistuu ja mielenterveysongelmien negatiiviset vaikutukset arkeen vähenevät. 

Esityksen aika

24.9.2020 12:30

Lataa PDF