Skip links

Main navigation

Uusia tuulia sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointiin – yleSHarviointi-hanke

Uusia tuulia sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointiin – yleSHarviointi-hanke

(60 min)
Sessiossa esitellään yleSHarviointi –hankkeessa kehitettyjä uudenlaisia osaamisen arviointimenetelmiä sekä niiden merkitystä sairaanhoitajakoulutuksessa. Osallistujat saavat tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arvioinnin uusista menetelmistä ja arvioinnissa valtakunnallisesti tapahtuvista uudistuksista.

Pj. Marja Silén –Lipponen, FT, yliopettaja, projektipäällikkö, Savonia ammattikorkeakoulu
Tiina Nurmela, Yliopettaja, TtT, Turun ammattikorkeakoulu
Kliinisten osaamisalueiden arviointimenetelmien testaaminen
Mika Alastalo, Lehtori, TtM, TtT-opiskelija, Laurea ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180op) valtakunnallisen kokeen sisällöllinen kehittäminen
Paula Mäkeläinen, Yliopettaja, TtT, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180op) valtakunnallisen kokeen tekniset ratkaisut
Rami Yli-Villamo, Lehtori, TtM, Tampereen ammattikorkeakoulu

Esityksen aika

24.9.2020 13:30

Lataa PDF