Skip links

Main navigation

Poikkeusolojen vaikutus lasten ja nuorten mielenterveyteen

Poikkeusolojen vaikutus lasten ja nuorten mielenterveyteen

Tuomo Palevaara, johtaja, Helsingin ensikoti ry (60min)
”Ihanaa, kun saa olla kotona” – ”Pelkään olla kotona”
Lapset reagoivat muutoksiin hyvin eri tavoin. Osa pärjää hyvin, mutta osa hyvin huonosti. Mitkä tekijät vaikuttavat lapsiin ja nuoriin? Yhteiskuntamme reaktiota koronavirukseen on verrattu sota-aikaan. Edes 90-luvun lama ei järkyttänyt toimintaamme yhtä paljon, vaikka senkin vaikutukset lapsiimme olivat merkittävät. Turvallisuuden tunne rakentuu mm. seuraavista asioista: perusturvallisuuden synty ensimmäisen ikävuoden aikana, vanhempien kyky ja mahdollisuudet tukea lapsen kasvua ja kehitystä, ihmisten, ympäristön ja toimintojen jatkuvuus sekä kohtaamamme haastavat tilanteet ja niistä selviytyminen.

Resilienssi on mainittu mediassa useaan otteeseen koronan aikana. Se tarkoittaa kykyä selvitä haastavissa tilanteissa ja kykyä toipua niistä. Lapsiin ja heidän mahdollisuuksiinsa turvalliseen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa yhteiskunnan, vanhempien, hoito- ja tukijärjestelmiemme sekä lapsen oma resililenssi. Kun ymmärrämme näitä mekanismeja sekä niiden vaikutusta lapsiperheisiin ja omiin toimiimme, voimme paremmin vaikuttaa asioihin, kun kohtaamme työssämme lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Esityksen aika

25.9.2020 14:30

Lataa PDF