Skip links

Main navigation

Sairaanhoitajan työkalut – PEWS/NEWS

Sairaanhoitajan työkalut – PEWS/NEWS

8.30-9.15 PEWS-työkalu
Osaatko käyttää PEWS-työkalua? Miten arvioit työssäsi potilaan peruselintoimintojen muuttuvaa tilaa? Kuuluuko kapillaaritäytön arvioiminen rutiineihisi? Tule kuulemaan ja harjoittelemaan PEWS-työkalun käyttöä ja vahvista osaamistasi.
Mika Katajala, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja YAMK, Lasten teho-osasto, OYS
Pirjo Rannanjärvi, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja YAMK, Lasten teho-osasto, HUS, Lasten ja nuorten sairaala
9.15-9.45 NEWS-verktyget
Vet du hur du använder NEWS-verktyget? Hur utvärderar du det förändrade tillståndet i patientens vitala funktioner? Är räkning av andningsfrekvensen med i dina rutiner? Kom och lär dig hur du använder NEWS-verktyget och stärk dina färdigheter!
Marcus Norrgård, sjukskötare (YH), HYH-studerande, HUS, HYKS ATeK, Intensiv- och övervakningsenhet 20

Esityksen aika

22.3.2019 08:30

Lataa PDF