Skip links

Main navigation

Tukialus – jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä kaduilla

Tukialus – jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä kaduilla

Robert Koski, projektipäällikkö ja Jenny Kaasinen-Wikman, projektityöntekijä, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. (60 min)
Tukialus-hanke tarjoaa sosiaalista huolenpitoa, palveluohjausta, psykososiaalista tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kaduilla. Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen.

Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset. Kohderyhmän ihmisten kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään. Tukialus-hankkeessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat työpareina vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.  

Esityksen aika

24.9.2020 13:30

Lataa PDF