Skip links

Main navigation

Whistleblowing – väärinkäytösten paljastaminen terveydenhuollossa

Whistleblowing – väärinkäytösten paljastaminen terveydenhuollossa

Johanna Wiisak, sairaanhoitaja, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto (30 min)
Terveydenhuollossa tapahtuu väärinkäytöksiä, jotka voivat olla vahingollisia potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille tai organisaatiolle. Whistleblowing tarkoittaa pelin poikki viheltämistä eli väärinkäytösten paljastamista, joka on puolestaan reagointia oman arvoperustan ja ammattietiikan vastaiseen toimintaan.

Väärinkäytösten paljastaminen voidaan määritellä prosessina, jossa terveydenhuollon ammattilainen epäilee tai havaitsee väärinkäytöksiä terveydenhuollossa ja paljastaa ne sellaiselle henkilölle tai taholle, jonka hän uskoo saavan ne loppumaan. Vaikka väärinkäytösten paljastamisella tavoitellaan hyvää, siitä saattaa koitua negatiivisia seurauksia paljastajalle.

Esityksen aika

25.9.2020 10:30

Lataa PDF